Cursus multifunctionele waterkeringen

In deze cursus leert u de belangrijkste aspecten en aandachtspunten voor een sterk integraal ontwerp van multifunctionele waterkeringen, gebaseerd op de uitkomsten van het STW-onderzoeksprogramma.

Een waterkering is meer dan alleen een grondlichaam dat als enige functie heeft om onze voeten droog te houden. Al van oudsher liggen er vaak meerdere gebruiksfuncties op dijken, bijvoorbeeld een weg gelegen op de dijk of een huis gefundeerd op de dijk. Bekende recente voorbeelden zijn de geïntegreerde parkeergarage in de duinen bij Katwijk en de flexibele waterkering in de oude haven van Spakenburg.

In deze cursus leert u:

  • integraal omgaan met meerdere functies bij het ontwerp van een waterkering;
  • wat het effect is van voorlanden op de waterveiligheid;
  • wat het effect is van golven op multifunctionele waterkeringen;
  • omgaan met windturbines op de waterkering;
  • praktijkervaringen met multifunctionele waterkeringen.

De cursus is bedoeld voor projectleiders en ontwerpers van waterkeringen, adviseurs, planvormers en beleidsmedewerkers.Hij staat onder leiding van prof. dr. ir. Mathijs Kok (TU Delft, HKV Lijn in water)

>Meer informatie en aanmelding