Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die ontwikkeld is door KNMI en HKV is te vinden in www.meteobase.nl. Maar welke neerslag is bepalend voor jouw situatie? Deze cursus, die wordt verzorgd door PAOTM i.s.m. STOWA, helpt je in het gebruik van deze nieuwe neerslagstatistiek.

Na het volgen van deze cursus:

  • Ben je volledig op de hoogte van de actuele neerslagstatistiek, -reeksen en –gebeurtenissen;
  • Heb je inzicht in de theoretische achtergronden;
  • Ken je de beperkingen van de neerslagstatistiek;
  • Kun je de neerslagstatistiek toepassen voor jouw specifieke situatie;
  • Kun je de kennis vinden en benutten van www.meteobase.nl

Doelgroep

Medewerkers van waterschappen, gemeentes, Rijkswaterstaat, provincies en adviesbureaus. Hydrologen, rioleurs, modelleurs en specialisten.

> Meer informatie en aanmelden