Cursus nieuwe technieken dijkversterkingen

In deze cursus leert u de ins en outs van nieuwe technieken voor dijkversterkingen. Deze nieuwe technieken zijn vaak beter in te passen dan traditionele dijkversterkingen.

In de cursus gaat het niet alleen om techniek, maar ook het proces om een techniek voor het eerst toe te kunnen passen. Nieuwe technieken voor een dijkversterking kunnen hieraan bijdragen, mits opdrachtgever en -nemer weten waar ze aan beginnen en de technieken kunnen afwegen.

Na het volgen van de cursus:

  • bent u op de hoogte van de nieuwste technieken op het gebied van dijkversterking;
  • bent u in staat deze in een project toe te passen;
  • hebt u de beginselen geleerd om de ontwerpen te maken, te controleren en te beoordelen;
  • hebt u een beeld van de procedures die nodig zijn om een innovatieve techniek in een dijk toe te passen;
  • weet u hoe u een ontwerp kunt beoordelen en hoe u uw organisatie kunt inrichten om met nieuwe technieken voor dijkversterking om te gaan. 

Deze cursus is bedoeld medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen. 

>Meer informatie en aanmelding