Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Cursus 'Peilbeheer'

Goed peilbeheer voorkomt wateroverlast of verdroging. Na het volgen van deze cursus van de Stichting Wateropleidingen weet je hoe het watersysteem werkt en hoe het grondwater en het oppervlaktewater op elkaar reageren. Je leert hoe je het grondwaterpeil stuurt en wat de effecten zijn van grondgebruik en landinrichting op het peilbeheer. De cursus start op 10 mei en telt drie bijeenkomsten.

Goed peilbeheer voorkomt wateroverlast of verdroging. Het voeren van goed peilbeheer wordt complexer door de stijgende zeespiegel, nattere winters, drogere zomers en een dalende bodem. Maar ook door de toegenomen druk op de ruimte, bijvoorbeeld door nieuwbouwwijken. Door deze complexiteit is een flexibele sturing gewenst. In deze cursus lichten de docenten de invloed van het grondgebruik zoals woningbouw, waterberging, natuurterreinen, agrarisch gebied op het peil toe. Ook komt de regeling van het peil en de effecten van peilbeheer op het watersysteem aan de orde.

Na het volgen van deze cursus weet je hoe het watersysteem werkt en hoe het grondwater en het oppervlaktewater op elkaar reageren. Je leert hoe je het grondwaterpeil stuurt en wat de effecten zijn van grondgebruik en landinrichting op het peilbeheer. Ook leer je hoe je telemetrie inzet bij peilbeheer.

> Meer informatie en aanmelden