Dag 'Over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het aanpakken van deze thema's wordt steeds nijpender worden. Het raakt zowel overheden, bedrijven als particulieren. STOWA en Stichting RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor toekomstige oplossingen.

Aanmelden

Wateroverlast kan optreden in de stad of in het buitengebied, door neerslag die niet snel genoeg geborgen kan worden of watergangen die overlopen, door korte felle buien en door langdurige neerslag. Steeds met andere verantwoordelijkheden, gevolgen en mogelijke oplossingen.

Tijdens deze dag ‘Over last van wateroverlast’ krijgt u inzicht in de resultaten tot nu toe zijn bereikt, de knelpunten die er zijn en bespreken we met u hoe toekomstig onderzoeksprogramma er uit zou kunnen zien. Hierbij willen we het thema zo breed mogelijk behandelen, met oog voor techniek, beleid, bestuur en communicatie. Het programma is aantrekkelijk voor zowel gemeenten als waterschappen en heeft inhoudelijke diepgang en is gericht op de beleidsmatige praktijk. Dagvoorzitter is Roel Bronda, voorzitter Commissie Wateroverlast van STOWA.

Programma

 • 09:00 uur Inloop met koffie en thee
 • 09:30 uur Plenaire opening ‘Leren van wateroverlast’
 • 10:15 uur  Presentatie Actualisatie neerslagstatistiek: nieuwe neerslagstatistiek voor korte en langdurige neerslaggebeurtenissen.
 • 10:45 uur  Koffiepauze
 • 11:15 uur  Presentatie Integrale risico-afweging
 • 11:45 uur  Presentatie Vasthouden, bergen of afvoeren: wie doet wat?
 • 12:15 uur  Lunch
 • 13:30 uur  Verdiepende deelsessies:
  • Hoe verder met de nieuwe neerslagstatistiek?
  • Waterschade schatten in bebouwde omgeving en landelijk gebied
  • Mogelijkheden benutten externe informatie, bijvoorbeeld sociale media of verzekeringsinformatie
  • Maatregelen op privaat terrein
 • 15:30 uur Plenaire terugkoppeling deelsessies
 • 16:00 uur Prikkelende reflectie
 • 16:30 Netwerkborrel

 

Aanmelden

U kunt zich hierboven aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: er worden wel kosten gemaakt. Mocht u na aanmelding onverhoops toch niet aanwezig kunnen zijn, dan horen wij dat daarom graag zo spoedig mogelijk.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.