Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Dag 'Over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het aanpakken van deze thema's wordt steeds nijpender worden. Het raakt zowel overheden, bedrijven als particulieren. STOWA en Stichting RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor toekomstige oplossingen.

> Verslag van deze dag onder Downloads

Wateroverlast kan optreden in de stad of in het buitengebied, door neerslag die niet snel genoeg geborgen kan worden of watergangen die overlopen, door korte felle buien en door langdurige neerslag. Steeds met andere verantwoordelijkheden, gevolgen en mogelijke oplossingen.

Tijdens deze dag ‘Over last van wateroverlast’ krijgt u inzicht in de resultaten tot nu toe zijn bereikt, de knelpunten die er zijn en bespreken we met u hoe toekomstig onderzoeksprogramma er uit zou kunnen zien. Hierbij willen we het thema zo breed mogelijk behandelen, met oog voor techniek, beleid, bestuur en communicatie. Het programma is aantrekkelijk voor zowel gemeenten als waterschappen en heeft inhoudelijke diepgang en is gericht op de beleidsmatige praktijk. Dagvoorzitter is Roel Bronda, voorzitter Commissie Wateroverlast van STOWA.

Aanmelden

U kunt zich hierboven aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: er worden wel kosten gemaakt. Mocht u na aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan horen wij dat daarom graag zo spoedig mogelijk via stowa@stowa.nl

Het programma staat onderaan deze pagina.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.