Dag 'Over last van wateroverlast'

Wateroverlast en het realiseren van een wolkbreukbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het zijn thema's die steeds nijpender worden en veel overheden, bedrijven en particulieren raken. STOWA en RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor de vraag hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. Op 10 oktober vertellen deze twee organisaties u graag welke resultaten tot nu toe zijn bereikt, welke knelpunten er zijn en hoe een verder onderzoeksprogramma er uit zou kunnen zien. Hierbij willen we het thema zo breed mogelijk te behandelen met oog voor techniek, beleid, bestuur en communicatie.

Aanmelden

Wateroverlast kan optreden in de stad of in het buitengebied, door neerslag die niet snel genoeg geborgen kan worden of watergangen die overlopen, door korte felle buien en door langdurige neerslag. Steeds met andere verantwoordelijkheden, gevolgen en mogelijke oplossingen.

Op dit ogenblik wordt achter de schermen nog druk gewerkt aan de precieze invulling van het programma. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Prikkelend voorbeeld uit de praktijk
  • Leren van wateroverlast
  • Actualisatie van neerslag statistiek
  • Integrale-risicoafweging
  • Bestuurlijke dialoog
  • Waterschadeschatter – pilot Amsterdam
  • Standaard stresstesten
  • Borrel

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.