Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 15 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze editie gaan we in samenwerking met Deltares en de TU Delft in op bodemdaling in relatie tot broeikasgasemissies in veenweidegebied. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems.

Wat kunt u in deze bijeenkomst verwachten:

  • Gilles Erkens, onderzoeker bij Deltares en trekker van het NOBV onderzoeksconsortium, zoomt in op de samenhang tussen bodemdalingsprocessen en broeikasgasemissie in veenweidegebied;
  • Onderzoeker Sanneke van Asselen (Deltares) gaat in op het meten van bodembeweging, verschillende meetmethoden en de eerste meetresultaten en bevindingen;
  • Ramon Hanssen, hoogleraar Geodesie (landmeetkunde) en Satelliet-aardobservatie aan de TU Delft, geeft een toelichting op het gebruik van InSAR in veenweidegebieden;
  • U krijgt een blik achter de schermen bij een bodemmonstername op één van de onderzoekslocaties en een kijkje in het lab bij de bemonstering, veenbeschrijving en samendrukkingsproeven.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Doet u ook mee? Mail naar info@nobveenweiden.nl om de Teams-link te ontvangen.