Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 7 juni van 10.00-11.30 uur organiseren STOWA, NOBV en NKB een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems.

In deze editie gaan we in samenwerking met de Universiteit Utrecht en B-Ware in op microbiële processen in de bodem die leiden tot veenafbraak. Welke processen vinden er plaats in de bodem en welke variabelen spelen daarin een rol? Onderzoekers Mariet Hefting (Universiteit Utrecht), Gijs van Dijk (B-Ware) en Laura Knops (Universiteit Utrecht) nemen u mee in deze bodemprocessen en leggen uit wat het effect daarvan is op de emissies. Natuurlijk is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Wilt meer weten over het NOBV? Kijk dan hier of meld u hier aan voor de nieuwsbrief.