Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WENR) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

Wat kun je in deze bijeenkomst verwachten?

  • Rudi Hessel, onderzoeker Bodem, water en landgebruik, geeft een korte toelichting op de NOBV-meetlocaties in Zegveld en Lange Weide;
  • Hydrologisch onderzoeker Harry Massop zoomt in op de lopende bodemdalingsonderzoeken die WENR in Zegveld doet binnen het NOBV en op de samenhang tussen bodemdalingsprocessen en broeikasgasemissies;
  • Jan van den Akker, onderzoeker bodemfysica en mechanica, en Rob Hendriks, onderzoeker Duurzaam landgebruik, gaan in op modelering met SWAP-ANIMO van de locatie Aldeboarn;
  • Tot slot geeft PhD Jordy van ‘t Hull een toelichting op de lachgasmetingen die WENR uitvoert binnen het NOBV.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De opname van de bijeenkomst staat op het  STOWA You Tube kanaal

Wil je meer weten over het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)? Kijk dan hier of meld je aan voor onze nieuwsbrief.