Skip to main content Skip to main nav

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september organiseert STOWA/NOBV in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WenR) een nieuwe online bijeenkomst van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

Aanmelden

Tijdens deze deelexpeditie zoomen we samen met onderzoekers van WenR in op de lopende onderzoeken in Zegveld en Lange Weide en de eerste bevindingen daarvan. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Wil je meer weten over het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)? Kijk dan hier of meld je aan voor onze nieuwsbrief.