Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Digitale bijeenkomst ‘Hoogwater zomer 2021’

Op 16 september gaan we met jullie in een digitale bijeenkomst op zoek naar het antwoord op de vraag wat we kunnen leren van onverwachte hoogwatercalamiteiten zoals we die hebben meegemaakt tijdens de afgelopen zomer. Deze online bijeenkomst komt in plaats van de 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen. Deze wordt verplaatst naar voorjaar 2022.

> Een uitgebeid verslag inclusief videolinks kun je downloaden onderaan deze pagina.

In overleg met het STOWA-bestuur is besloten de op 16 september geplande Kennisdag Instandhouding Waterkeringen uit te stellen en te verschuiven naar maart 2022. In plaats daarvan bieden wij jullie op donderdagochtend 16 september een aantrekkelijk alternatief online programma aan. Want de gevolgen van de extreem hoge waterstanden van deze zomer kunnen we als beroepsgroep niet onbesproken laten. Wij willen graag kennis vanuit de praktijk met jullie hierover uitwisselen. Wat kunnen wij leren van deze gebeurtenissen is de centrale vraag tijdens deze bijeenkomst.

Vanuit een centrale plek (Geofort te Herwijnen) nemen we jullie digitaal mee naar een drie locaties waar deze zomer onverwachte gebeurtenissen plaatsvonden.

  • Hoogwater langs de Maas, Limburg

André Smeets (dijkinspecteur bij Waterschap Limburg) vertelt jullie hoe hij de periode van voor, tijdens en na het hoogwater langs de Maas heeft ervaren. Welke lessen kan hij met ons delen?

  • Tempelpolder in Reeuwijk

Paul Robijn (calamiteiten coördinator) en Casper de Lange (asset manager), beiden werkzaam bij Hoogheemraadschap van Rijnland, schetsen wat er precies gebeurde bij het afschuiven van de veenkade in de Tempelpolder en hoe Rijnland ermee omgaat.

  • Hoenwaard bij Hattem

Reindert Stellingwerff en Arjan Verboom (beleidsadviseur en beheerder waterkeringen bij Waterschap Vallei en Veluwe) vertellen hun verhaal over het ontstaan van de bres, en hoe die gedicht is, in een zomerkade in de Hoenwaard bij Hattem.

Had je je al aangemeld voor de Kennisdag? Je aanmelding wordt automatisch omgezet in een uitnodiging voor deze (digitale) bijeenkomst ‘Hoogwater zomer 2021. Wat kunnen we leren van een onverwachte gebeurtenis/calamiteit’. Wij sturen je binnenkort een digitale deelnamelink.

Nog niet aangemeld? Je kunt je via de  bovengenoemde aanmeldlink in onze agenda eenvoudig aanmelden.

Fysiek aanwezig zijn? Het is mogelijk om fysiek bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Er is echter een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht je fysiek aanwezig willen zijn, geef dit dan per e-mail aan Jet Gerssen door (gerssen@stowa.nl), dan laten wij zo spoedig mogelijk weten of dit mogelijk is.