Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Eerste bijeenkomst Community of Practice (CoP) Waterkwaliteit en Klimaat

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit start in januari 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat. In deze CoP kijken we onder meer naar de stresstest, de gebruiksfuncties en andere kennisproducten die in dit kader zijn ontwikkeld. Daarnaast biedt de CoP ruimte voor het delen van ervaringen en ideeën over de toepassing en mogelijke verbetering van de kennisproducten.

De bijeenkomst is volgeboekt, inschrijven is niet meer mogelijk. Wil je op de reservelijst stuur dan een bericht aan stowa@stowa.nl 

Waterkwaliteit is momenteel een hot topic. Nederland ligt niet op schema om in 2027 de KRW-doelen te halen. Maar zelfs al halen we in 2027 de KRW doelen, kunnen we dat dan vasthouden? Klimaatverandering heeft ook effecten op de waterkwaliteit. Dit gebeurt zowel direct (door o.a. hogere temperaturen en een veranderend neerslagpatroon) als indirect (veranderend gebruik van het water door o.a. recreatie en de watervraag).

Om de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit in kaart te brengen, is er in opdracht van STOWA aansluitend aan de DPRA stresstesten hitte, wateroverlast en droogte een waterkwaliteitsstresstest ontwikkeld die binnenkort gepubliceerd zal worden. Daarnaast is er binnen het NKWK gewerkt aan het ontsluiten van kennis omtrent waterkwaliteit en klimaat voor de gebouwde omgeving. Ook heeft het NKWK gekeken naar de effecten van de meest gangbare adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit. 

In de nieuwe CoP Waterkwaliteit en Klimaat gaan we met elkaar in gesprek over deze ontwikkelingen en delen we kennis en ervaringen over het gebruik van uiteenlopende instrumenten die de effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit in beeld brengen. De CoP zal in eerste instantie starten met drie bijeenkomsten en naar behoefte worden vormgegeven.

Voor meer informatie neem contact op met Marloes van der Kamp