Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Eerste bijeenkomst Community of Practice Sleutelfactor Toxiciteit

Op 15 mei houdt STOWA de eerste bijeenkomst van de CoP Sleutelfactor Toxiciteit. In deze bijeenkomst gaan we samen met ontwikkelaars, gebruikers en voormalige gebruikers kijken hoe je de Sleutelfactor Toxiciteit het best kunt gebruiken, wat eventuele knelpunten zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Let op: deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die al enige ervaring heeft met het gebruik van deze methode. Voor nieuwe gebruikers organiseert STOWA later dit jaar een andere bijeenkomst.

Aanmelden

De Sleutelfactor Toxiciteit – kortweg SFTox - is een methode waarmee waterbeheerders chemische verontreiniging van oppervlaktewater en drinkwater aan kunnen tonen. Op basis hiervan kunnen ze effectieve maatregelen nemen om de verontreiniging aan te pakken. SFTox legt een directe relatie tussen chemische verontreiniging en de effecten ervan op het waterleven, maar geeft bijvoorbeeld ook informatie over de zuiveringsinspanning voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater. 

Om ervaringen uit te wisselen rondom het gebruik en de toepassing van de Sleutelfactor Toxiciteit is STOWA de ‘Community of Practice’ (CoP) Sleutelfactor Toxiciteit gestart. Het doel van deze CoP is het faciliteren van het gebruik onder bestaande en nieuwe gebruikers. Tijdens de eerste bijeenkomt willen we vooral het huidige gebruik in kaart brengen door succesverhalen en knelpunten op te halen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Ook willen we eeen aanzet doen voor het opzetten van samenwerkingsvormen tussen ontwikkelaars en gebruikers. Voor deze bijeenkomst nodigen wij graag iedereen uit die al ervaring heeft opgedaan met de Sleutelfactor Toxiciteit, óók degenen die zijn vastgelopen tijdens het uitproberen. 

Programma
 

10.00-10.30 uur Introductie CoP en bijeenkomst, door Tessa van der Wijngaart, Milo de Baat & Veerle Tuijnman

10.30-11.15 uur Presentatie casussen door gebruikers

  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht (Insam Al Saify):  Voorbeelden van toepassing SFtox methode van glastuinbouw locaties met verhoogd risico gewasbeschermingsmiddelen.
  • Waterschap Hunze en Aa's (Gerda Valkering): Ervaringen mbt het toxiciteitsonderzoek van verzamelmonsters Hunze en AA en vergelijking KRW methode en SFtox methode.

11.15-12.00 uur Inventarisatie knelpunten bij deelnemers

12.00-13.00 uur Lunch

13.00-15.00 uur Workshops

Per thema/groep aan de slag met knelpunten rondom (o.a) de volgende thema's:

  • Dataintrepretatie
  • Zichtbaarheid en betrouwbaarheid resultaten
  • Mengseltoxiciteit in beleid
  • Infrastructureel

15.00-16.00 uur Plenaire terugkoppeling 
 

Nog geen ervaring met de Sleutelfactor Toxiciteit?

Ben je benieuwd naar de Sleutelfactor Toxiciteit maar heb je nog geen ervaring met de methode? Houd de STOWA agenda dan goed in te gaten. In de toekomst wil STOWA ook een bijeenkomst organiseren voor iedereen die nog geen ervaring met de Sleutelfactor Toxiciteit heeft. De bijeenkomst van 15 mei gaat hier input voor geven.

Makkelijk op de hoogte blijven van deze en andere activiteiten van STOWA? > Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief die maandelijks verschijnt.