Skip to main content Skip to main nav

Eindsymposium Lumbricus

De afgelopen vier jaar hebben een groot aantal partijen in het programma Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd, die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zandgronden. Op 3 maart 2021 vindt er een bestuurlijk slotsymposium plaats waarin we de resultaten van het programma graag met u delen.

Als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer op de hogere zandgronden, waar begin je dan? Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

In het programma Lumbricus hebben we de afgelopen vier jaar gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. Dat deden we samen met onderzoekers, waterschappers en grondgebruikers. We krijgen steeds vaker te maken met perioden van langdurige droogte. Daarom is dit programma van groot belang. We hebben veel kennis en inzichten vergaard. Die willen we graag met u delen.

Tijdens drie afsluitende workshops, voorafgaand aan het eindsymposium, bespreken we met elkaar de instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Het programma Lumbricus wordt afgesloten met een bestuurlijk slotsymposium, op 3 maart 2021. Daaraan voorafgaand vinden drie inhoudelijke workshops plaat:

2 februari: Workshop 1 Wat is een klimaatrobuust systeem?
11 februari: Workshop 2 Welke hulpmiddelen gebruiken we?
18 februari Workshop 3 Welke bouwstenen onderkennen we?

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de workshops en het eindsymposium. Hier kunt u zich ook aanmelden.

> Meer informatie en aanmelden


Meer weten over Lumbricus? Ga naar de website van het programma