Emissie Symposium Water 2019

Op 11 april 2019 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater.

Tijdens de middag van het Emissie Symposium worden meerdere workshops aangeboden. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven naar welke twee workshops uw voorkeur uitgaat. Uw daadwerkelijke keuze maakt u pas tijdens het symposium. De lunch is inbegrepen. Het voorlopige programma is als bijlage toegevoegd, onder downloads.
 
> Aanmelden