Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Emissie Symposium Water 2021

Dit online symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Aan de orde komen onder meer de ontwikkelingen in de EmissieRegistratie, de website met de geregionaliseerde emissies naar lucht, water en bodem van circa 375 verontreinigende stoffen in Nederland. Ook besteden we aandacht aan PFAS en het beleid rondom gevaarlijke stoffen.

Het symposium zal bestaan uit twee blokken van één uur, waarin telkens twee onderwerpen aan bod komen. Tussen de twee blokken door zal een korte pauze worden ingelast. Tijdens het symposium zal traditiegetrouw een overzicht gegeven worden van de laatste ontwikkelingen en recente projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater. Daarnaast wordt er ingegaan op de stand van zaken rondom PFAS, de prioritering van gevaarlijke stoffen en worden de nieuwe cijfers voor de afspoeling van metalen vanuit landbouw- en natuurgronden gepresenteerd.

> Aanmelden Symposium