Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Event Professioneel Persleidingenbeheer (live)

Stichting RIONED, Het Waterschapshuis en STOWA nodigen alle professionals in persleidingenbeheer en in datastandaarden uit voor het jaarlijkse kennis- en ontmoetingsevent voor Professioneel Persleidingenbeheer.

Het 4e Persleidingen Event heeft in de ochtend als centraal thema ‘Soepele datastromen’. Het afvalwatertransportsysteem staat voor enorme investeringsbeslissingen. Voorspellingsmodellen maken een grote efficiencyslag mogelijk, mits u uw data op orde heeft en soepel kunt delen. Data-specialisten van gemeenten en waterschappen zijn nadrukkelijk uitgenodigd om gezamenlijk met de assetmanagers problemen te benoemen en mogelijke oplossingen voor soepele data-uitwisseling verder met elkaar af te stemmen.

Rondom de lunch ziet u de innovaties voor inspectie- en conditiebepaling van uw leidingen.
In de middag gaan we met elkaar aan de slag in twee workshops.

 • 9:30    Opening (ntb)
 • 9:40    Introductie (Ton Beenen, Stichting RIONED)
 • 9:50    Standaarden en tools voor data-delen:
 1. Beoogde architectuur voor  informatiestromen (Max Welling, Het Waterschapshuis)
 2. Voorlopig Dataplatform Persleidingen (Wouter van Riel, Infralytics)
 3. Praktijkervaring data-delen (ntb)
 • Peiling: waar staan we met data uitwisseling? (Ton Beenen, Stichting RIONED)
 • 10:50    Pauze
 • 11:15    Winst van data-delen:
 1. Voorspelling leidingdegradatie (John Driessen, Sweco)
 2. Slimme signalering onderhoudsnoodzaak (Christof Lubbers, RHDHV)
 3. Kentallen Afvalwaterprognoses (Johan Post, P4UW)
 • 11:45    Discussie: knelpunten en oplossingen (o.l.v. Max Welling, HWH en Eric Oosterom, Stichting RIONED)
 • 12:15    Einde ochtendprogramma
 • 12:20    Inspectiebedrijven pitchen hun innovaties (ntb)
 • 12:45    Lunch op de bedrijvenmarkt
 • 14:00    Workshops (wisselen van workshop om 14:50 uur):
 1. Risicogestuurde planning van inspecties (o.l.v. Jasper Putter, Waterschap Rivierenland)
 2. Risicobeheersing bij calamiteiten (o.l.v. Rudi Gerard, Waterschap Rijn en IJssel)
 • 15:45    Plenaire afsluiting (Ton Beenen, Stichting RIONED)
 • 16:00    Netwerkborrel
 • 17:00    Einde

Aanmelden
Hier kun je  aanmelden (tot uiterlijk 3 november)
Begunstigers (en hun medewerkers) van Stichting RIONED, leden van STOWA en Het Waterschapshuis kunnen gratis deelnemen. Overige deelnemers betalen 250 euro excl. 21% BTW.

STOWA werkt volgens de richtlijnen van de rijksoverheid. Heb je klachten, laat je testen en blijf thuis. Je kunt gevraagd worden een geldige Corona QR-code te tonen. Houd daar rekening mee.