Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Gezamenlijke Gebruikersdag Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw

Al enkele jaren hebben we aparte gebruikersdagen voor de waterwijzer landbouw en Natuur. Dit jaar houden we een gezamenlijke gebruikersdag. Beide instrumenten geven de effecten van ingrepen in de waterhuishouding en klimaatverandering aan op respectievelijk landbouw gewassen en natuurlijke vegetatie. Beide instrumenten zijn dan ook goed te gebruiken in het NPLG traject waar we voor staan.

We starten om 13.00 uur en sluiten af met een borrel. In het voorlopige programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zouden de Nationale en/of Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (NPLG/PPLG) gebruik kunnen maken van de waterwijzers?
  • Toepassingsmogelijkheden van de waterwijzers en recente inhoudelijke verbeteringen;
  • Toepassing Waterwijzer Natuur door Brabant Water;
  • Verkenning met Waterwijzer Landbouw door ACSG;
  • Gebruikerswensen.

We houden een fysieke bijeenkomst maar er zal tevens mogelijkheid zijn om hybride aan te sluiten. Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier.