Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Inspiratiemiddag Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Klimaatadaptatie roept veel nieuwe kennisvragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte van een dijk en hoe kunnen wij dat bepalen en verklaren? Het Waterbouwkundig Laboratorium uit Vlaanderen en STOWA slaan de handen ineen om antwoorden te vinden op deze vragen in het 'Living Lab Hedwige-Prosperpolder'. De antwoorden moeten leiden tot beter dijkbeheer en optimalisatie van dijkversterkingsprogramma’s. Kom naar deze speciale inspiratiemiddag en denk mee opzet van, en samenhang tussen de bezwijkproeven in het Living Lab. (Foto: Hedwigepolder)

De aanmelding voor dit evenement is gesloten.

De Hedwige-Prosperpolder wordt getijdennatuur. De herinrichting van deze polder biedt een unieke kans voor grootschalige veldproeven rond dijksterkte en overstromingsbestendigheid van dijken tijdens (gesimuleerde) extreme omstandigheden. De Hedwige- en Prosperpolder vormen de bakermat van het onderzoeksprogramma Klimaat-proof en Doorbraak-proof? Beter leren keren in de Hedwige-Prosperpolder (2018 tot 2022).

Naast een plenaire sessie, kun u deelnemen aan workshops over de volgende thema’s:

  • Proeftuin voor veldproeven

De Hedwige-Prosperpolder biedt ruimte voor grootschalige veldproeven rond overstromingsbestendigheid tijdens extreme omstandigheden. Een echt living lab van mogelijkheden.

  • Bresgroeiproeven

Bij een bresproef wordt de dijk dusdanig belast dat er een bres ontstaat, waarna het water bij het eerstvolgende springtij door de ontstane bres kan stromen. Doordat er vervolgens erosie optreedt, vergroot de bres.

  • Bresinitiatieproeven

Onderzoek (onder andere ten behoeve van modelmatige beschrijving) naar gedrag van dijken onder golfoverslag/overloopcondities.

  • Calamiteiten en crisissituatie

In de Hedwige-en Prosperpolder kan onder gecontroleerde, nagebootste maar realistische calamiteitensituaties veilig worden geoefend.

  • Ruimte voor onderwijs en opleiding

Tijdens de veldproef is er gelegenheid voor afstudeeronderzoek en stage voor studenten. Verder wordt aan de hand van de verkregen kennis voorzien in de ontwikkeling van een open cursus voor professionals. Ook wordt de verkregen kennis verspreid via conferenties en workshops.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief