Hoe droog is het (echt)? Meten van de werkelijke verdamping met satellieten

Op vrijdag 14 september organiseren SAT-WATER en STOWA een bijeenkomst over de mogelijkheden om via satellieten inzicht te krijgen in de werkelijke verdamping van gewassen en in het verdampingstekort. Let op: deze dag is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van waterschappen.

Aanmelden

In tegenstelling tot de referentiegewasverdamping (ETref, een berekende grootheid) en de potentiële verdamping verschaffen satellietdata ons informatie over de werkelijke verdamping (ETw). Door deze werkelijke verdamping af te trekken van de potentiële verdamping krijgen gebruikers inzicht in het verdampingstekort. Deze data kunnen worden ingezet voor tal van doelstellingen, onder meer voor:

 1. Gewasgroei-indicator: ETw = recht evenredig met gewasgroei;
 2. Droogte-indicator voor landbouwgebieden, keringen & natuur;
 3. Droogte-monitoring, zoals het volgen van het ET-Tekort in de tijd op peilgebiedniveau;
 4. Modelkalibratie, -validatie en -assimilatie;
 5. Waterbalansanalyse: ETw = grootste uitgaande waterbalanscomponent;
 6. Combineren met andere typen data tot nieuwe informatie, zoals gebeurt in het OWASIS-project.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op deze mogelijkheden en op de ontwikkelingen die momenteel spelen rond het gebruik van satellietdata. Let op: deze dag is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van waterschappen.

Programma

 • 09:30    Inloop met koffie & thee
 • 10:00    Welkom door STOWA, dagvoorzitter Michelle Talsma (STOWA)
 • 10:10    Inspirerende start, John Schobben (RWS)
 • 10:30    Stand van zaken SAT-WATER, SATDATA 2.0 & 3.0: Landingsbaan, HWH, verdampingsdata & aansluiting met WIWB, team STOWA-HWH, Hans van Leeuwen
 • 10:45    Peiling van verwachtingen met Mentimeter
 • 11:00    Pitches over gebruik SATDATA 2.0 (waterschappen)
 • 11:30    Discussie over SATDATA 3.0
 • 12:00    Peiling conclusies SATDATA 3.0 met Mentimeter
 • 12:15    Lunch & netwerken
 • 13:15    Het OWASIS-project & de rol van SATDATA, Maarten Spijker (Hydrologic) 
 • 13:45    Droogteduiding o.b.v. bodemvocht m.b.v. remote sensing, Teije van der Horst (VanderSat)
 • 14:15    Discussie over OWASIS en bodemvocht t.b.v. droogtetoepassingen
 • 14:30    Nieuwe Strategienota STOWA in relatie tot koers SAT-WATER, Michelle Talsma
 • 15:15    Peiling conclusies koers SAT-WATER met Mentimeter
 • 15:30    Afsluiting en Borrel