Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn te halen?

Op 10 oktober gaan hydrologen en ecologen met elkaar in gesprek. Hoe kunnen beide groepen beter samenwerken en wat hebben we van elkaar nodig? Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) en STOWA.

Tijdens deze bijeenkomst willen we stilstaan bij de Europese Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. Wat speelt er nu en wat betekent dit voor de samenwerking tussen Nederlandse hydrologen en ecologen. Waarom scoort Nederland zo slecht? Hoe werken de beoordelingen? Welke meettechnieken zijn er en wat is nodig? Welke hydrologische data, tools en modellen zijn er en voldoen die? Wat doen we al goed en wat kan er beter? Met deze bijeenkomst combineren het Ministerie van  IenW, STOWA en de NHV de KRW-Rijk-regiodag en de NHV najaarsbijeenkomst om de verbinding te leggen tussen experts uit verschillende vakgebieden.

In het plenaire ochtenddeel komen verschillende thema's aan bod zoals de KRW Impuls, GWR en wat dit betekent voor waterschap en provincie.

's Middags wordt in vier parallelle sessie de link gelegd tussen hydrologie en ecologie. Deze sessies hebben de volgende thema's: Oppervlaktewater Landelijk, Oppervlaktewater Stedelijk, Grondwater, en Metingen. In de sessies - die drie uur duren - komen uiteenlopende aspecten van het thema aan bod. U kunt zich op het aanmeldformulier voor één van deze sessies opgeven. Het gaat om:

1. Oppervlaktewater landelijk gebied. Hierin komen o.a. het LWKM en regionale watersysteemanalyses aan bod. 
2. Oppervlaktewater  stedelijk gebied. Hierin komen o.a. de Stresstest waterkwaliteit en de toename van behoeften aan water in stedelijk gebied aan bod.
3. Grondwater. Hierin komen o.a. ‘de basis op orde', grondwaterkwaliteit en het combineren van een grondwatermodel met een veldblik aan bod.
4. Metingen. Hierin komen onder andere e-DNA, EBEO-systemen, non-target screening en uit- en afspoeling van nutriënten aan bod.