Informatiebijeenkomst Klimaat- en Watervraag Stedelijk gebied

Wat betekent het veranderende klimaat en de realisatie van klimaatadaptatiemaatregelen voor de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Die vraag beantwoorden we tijdens een online informatiebijeenkomst, op donderdagmiddag 19 november 2020.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie laat Royal HaskoningDHV momenteel onderzoek uitvoeren naar de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied nu, in 2050 en in 2085, onder invloed van klimaatverandering. Ook wordt onderzocht wat hierbij de invloed is van klimaatadaptatiemaatregelen - zoals meer groen, meer waterdoorlatende verharding, meer oppervlaktewater en invoering van grondwaterpeilbeheer. Ook STOWA is, als lid van de begeleidingscommissie, betrokken bij dit onderzoek

Op 19 november, van 14 tot 16 uur, delen we graag de resultaten en bevindingen in een online slotbijeenkomst voor geïnteresseerde professionals in het klimaatadaptatiedomein bij gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelden en meer informatie, zie deze link.