Innovatiemiddag 'Monitoring waterkwaliteit'

Op donderdag 17 oktober organiseren twaalf kennisinstituten, waaronder STOWA, in Wageningen een gezamenlijke innovatiemiddag over het monitoren van de waterkwaliteit. Het gekozen thema is: 'Versnellen? Eerst inspiratie!’. Deze bijeenkomst geeft je een idee hoe nieuwe en vernieuwende methoden bij kunnen dragen aan het slimmer monitoren van de fysische, ecologische en chemische waterkwaliteit, en hoe je optimaal gebruik kunt maken van verzamelde data.

Wat levert deelname aan deze bijeenkomst op? Je maakt kennis met relevante innovaties en je krijgt meer inzicht in de behoeften van kennisvragers en gebruikers van monitoringprogramma’s. Vanuit de aanbod- en vraagkant gaan we tijdens deze bijeenkomst ook bediscussiëren welke nieuwe innovaties in monitoring we (versneld) kunnen implementeren, en hoe je technische en bestuurlijke drempels weg kunt nemen.

STOWA verzorgt vier sessies van 25 minuten waarin, na een gelijkluidende inleiding, vier verschillende monitoringaspecten aan de orde komen.

Na een schets van monitoringbehoeften van de waterschappen, gaan we in op de volgende onderwerpen:

  1. De bepaling van het ecologisch functioneren van oppervlaktewater. Kunnen DNA-technieken hierbij ingezet worden?
  2. Het bepalen van de kwaliteit van zwem- en recreatiewater volgens een nieuw protocol, waarbij DNA-technieken worden ingezet.
  3. Het bepalen van het ecologisch risico door de aanwezigheid van microverontreinigingen met de Ecologische sleutelfactor toxiciteit.
  4. Het bepalen van de herkomst van sediment in stromende wateren.

In de sessies wordt ruim tijd ingeruimd voor interactie met de deelnemers. De vragen van waterbeheerders  kunnen daarbij scherper gemaakt worden en suggesties kunnen gedaan worden voor nieuwe methodieken die ingezet kunnen gaan worden.

> Meer informatie en aanmelden