Jaarlijkse NHI-dag: waar staan we?

Op 22 november vindt de jaarlijkse NHI-dag plaats. In de ochtend bespreken we de ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019. In de middag staat de toepassing van het NHI in droge perioden centraal.

Aanmelden

Het klimaat verandert. Landelijke en regionale waterbeheerders zijn volop bezig hun watersystemen daarop in te richten. Dat betekent: mogelijke wateroverlast beperken, verdroging tegengaan, het beschikbare zoetwater optimaal verdelen en verzilting een halt toe roepen. Het is daarbij van groot belang goed inzicht te krijgen in de hydrologische effecten van klimaatverandering (te droog, te nat) en van de maatregelen die kunnen worden genomen. Hiervoor worden de watersystemen hydrologisch gemodelleerd.

Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen. Waterschappen, STOWA, het Rijk en drinkwaterbedrijven werken aan het NHI.

Tijdens de ochtend van deze dag gaan we in op de huidige stand van zaken rond het NHI. We bespreken hoever we zijn, wat er nog moet gebeuren en hoe we dat kunnen gaan aanpakken. In de middag gaan we kijken hoe je het NHI kunt gebruiken in droge perioden, zoals de afgelopen zomer. U kunt zich voor de hele dag aanmelden, of voor een dagdeel.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief