Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennis- en Kundeplatform: webinar Geotechniek 'D-stability'

Op 2 april as. houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over geotechniek. Hierin vertellen Raymond van der Meij en Alexander van Duinen van Deltares meer over D-stability, een softwarepakket voor het beter beoordelen van, en ontwerpen met het oog op macrostabiliteit.

D-stabillity is de opvolger van D-Geo Stability. D-Stability is geoptimaliseerd voor het ongedraineerd rekenen door het ondersteunen van bouwfases en state parameters. Het softwarepakket is ontwikkeld op initiatief van de POV-Macrostabiliteit, RWS-WVL en Deltares. Let op: dit webinar komt in de plaats van de eerder geplande bijeenkomst bij Seats2Meet in Amersfoort.

Over KKP

Sinds 2014 is het kennis- en kundeplatform (KKP) actief, een initiatief van STOWA en de gezamenlijke waterschappen. Binnen dit platform werken waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus samen om elkaar te helpen bij het beoordelen van waterkeringen. Het KKP organiseert enkele malen per jaar landelijke bijeenkomsten. Met behulp van de vakgroepen wil het KKP specialisten van verschillende vakgebieden bij elkaar brengen. De vakgroepbijeenkomsten zijn er vooral om kunde met elkaar te delen, van elkaar leren door de ervaringen die een ander of zijzelf hebben opgedaan.

Tijdens de werkdagen worden er met inhoudelijke presentaties ervaringen met het beoordelingsinstrumentarium gedeeld. Verder zijn er ook mogelijkheden om eigen beoordelingswerkzaamheden uit te voeren. Bij vragen kun je terecht bij andere experts die aanwezig zijn. 

Het voorlopige programma

Voor 9:25     uur               Welkom
9:30- 10:00  uur               Gedrag siltige klei (Alexander)
10:00-10:30 uur               Implementatie materiaalmodel in D-Stability (Raymond)
10.30-10.45 uur               Overige ontwikkelingen D-Stability (Raymond)
10.45-11.00 uur               Pauze
11.00-…       uur              Nog niet bekend

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kunt u een mail sturen naar kkp@stowa.nl.