Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennis- en Kundeplatform: webinar niet-waterkerende objecten (NWO's)

Op 26 mei houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over niet-waterkerende objecten. Tijdens deze online meeting komen allerlei NWO-dilemma's aan bod.

Sinds 2014 is het kennis- en kundeplatform (KKP) actief, een initiatief van STOWA en de gezamenlijke waterschappen. Binnen dit platform werken waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus samen om elkaar te helpen bij het beoordelen van waterkeringen. Het KKP organiseert enkele malen per jaar landelijke bijeenkomsten. Met behulp van de vakgroepen wil het KKP specialisten van verschillende vakgebieden bij elkaar brengen. De vakgroepbijeenkomsten zijn er vooral om kunde met elkaar te delen, van elkaar leren door de ervaringen die een ander of zijzelf hebben opgedaan.

Tijdens webinars en werkdagen worden er met inhoudelijke presentaties ervaringen met het beoordelingsinstrumentarium gedeeld. Verder zijn er ook mogelijkheden om eigen beoordelingswerkzaamheden uit te voeren.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kunt u een mail sturen naar kkp@stowa.nl