Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie. Thema: plaagsoorten/dieren

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen vindt dit jaar plaats in digitale vorm, opgeknipt in vijf delen: een algemeen deel en vier themadelen. Het tweede themadeel vindt plaats op donderdagmiddag 1 oktober. Het thema is 'plaagsoorten/dieren'.

Aanmelden

Graverij in waterkeringen maakt aardig wat emotie los bij alle betrokkenen. Sat is maar goed ook, want graverij kan een risico vormen voor de waterveiligheid. De afgelopen jaren neemt de impact toe en wordt er vanuit meerdere kanten gezocht naar oplossingen, met name gericht op bevers en dassen. Wat zijn goede opsporingsmethodes, hoe ga je om met het risico op graverij in hoogwatersituaties en welk beleid is er voor nodig?

Tijdens deze online bijeenkomst, onderdeel van de online Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, gaan we de nieuwe ervaringen delen en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het komende half jaar werken we hard door, o.a. aan het kennisplatform Bever, zodat we samen weer een stap verder kunnen komen in de omgang met graverij in waterkeringen.