Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisimpuls Waterkwaliteit: uitkomsten en toepassingen voor drinkwaterbedrijven

Op 15 juni organiseert het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven in samenwerking met de Kennisimpuls Waterkwaliteit een middag waarin de uitkomsten uit de projecten, en specifiek de betekenis voor de waterdrinkwaterbedrijven, worden toegelicht. STOWA is een van de opdrachtgevers van de kennisimpuls.

De afgelopen 4 jaar is er binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) gewerkt aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Het doel van het programma was het aanreiken van tools waarmee waterbeheerders de juiste maatregelen kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In de KIWK is in 10 projecten gewerkt aan het realiseren van dit doel. Wat heeft de KIWK nu opgeleverd? En wat betekenen de uitkomsten voor de drinkwatersector? Nu het programma wordt afgerond willen we de balans opmaken – wat heeft het ons gebracht, wat is er gelukt en wat blijft er over om verder op te pakken.

Meer informatie en aanmelden

> Klik hier