Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit'

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij het dagelijks beheer van dijken? Dat is het onderwerp van de kennissessie ‘Dijkbeheer en Biodiversiteit’, op 29 januari 2020. De organisatie is in handen van STOWA.


De inschrijving is gesloten, wilt u toch deelnemen stuur dan een mail aan stowa@stowa.nl

De belangrijkste eis voor de grasbekleding van dijken is erosiebestendigheid. Wat kun je binnen die eisen betekenen voor diversiteit? Hoe verhoudt de levenscyclus van de flora en fauna zich tot de onderhoudscyclus van dijken? Welke eisen stellen insecten en planten aan de leefomgeving en hoe kun je daarop inspelen in je dijkbeheer? Wat is de zin en onzin van gefaseerd maaien? En welke stappen kun je doorlopen om te bepalen welk onderhoudspakket je op een dijkperceel toepast? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens deze kennissessie.
 
Dagvoorzitter is mw. drs. Hennie Roorda, portefeuillehouder Waterveiligheid bij Waterschap Rivierenland en voorzitter van Stichting Floron. Gastheer is prof. dr. Hans de Kroon (plantenoecologie). Locatie is de Radboud Universiteit Nijmegen waar tijdens de afsluitende lunch gelegenheid is een bezoek te brengen aan de onderzoekkassen en een beperkte insectenverzameling. Nadere informatie over het programma volgt later.
 
Let op: Deelname aan deze dag is kosteloos. Wel rekenen we erop dat je na aanmelding ook werkelijk deelneemt, overmacht daargelaten.

Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Petra Angelone van STOWA.