Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK Kennissessie 'Biociden en consumentenproducten i.r.t de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?'

Op dinsdag 22 februari organiseren Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research een afsluitende bijeenkomst voor het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In deze kennissessie gaan we in op de actuele kennis over Biociden en Consumentenproducten in relatie tot het watermilieu.

Alles wat bekend is over voorkomen, risico’s en handelingsperspectieven van biociden en consumentenproducten, hebben we in dit project gebundeld. Met behulp van verschillende voorbeelden wordt geïllustreerd hoe met deze informatie de risico’s voor het aquatisch ecosysteem en de mens kunnen worden geduid. In deze kennissessie hoort u niet alleen de resultaten van ons onderzoek, maar kunt u ook meedenken over wat nu de belangrijkste vervolgstappen zijn: waar zien we urgentie, waar liggen kansen en waar zitten uitdagingen in het waterbeheer in relatie tot biociden en consumentenproducten? De werksessie bestaat uit twee dagdelen, die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. U kunt zich inschrijven voor één of beide onderdelen.  

Voorlopig programma


Biociden

09:30  Opening

09:35  Het kader - korte introductie Ketenverkenner

09:40  Biociden en het waterbeheer – een korte introductie

09:50  Wat hebben we geleerd over voorkomen, risico’s en handelingsperspectieven?

10:10 Pauze

10:20 Werksessie (in parallelle discussiegroepen):

  • Hoe kan de kennis worden toegepast in beheer en beleid?
  • Welk vervolg is nodig?
  • Wat zijn resterende kennisleemtes?
  • Waar liggen kansen?
  • Waar liggen uitdagingen?

11:00  Pauze

11:10   Blik op de toekomst – reflectie op de werksessie gevolgd door een plenaire discussie

over toekomstige ontwikkelingen en het formuleren van aanbevelingen voor het waterbeheer.

11:50  Afsluiting

12:00  Lunch
We willen graag ook de informele uitwisseling stimuleren – daarom nodigen we iedereen uit om met collega’s samen in de virtuele omgeving Gathertown te lunchen.

 

Consumentenproducten

13:30  Opening, in memoriam Gerlinde Roskam

13:35  Het kader - korte introductie Ketenverkenner

13:40  Consumentenproducten en het waterbeheer – een korte introductie

13:50  Wat hebben we geleerd over voorkomen, risico’s en handelingsperspectieven?

14:10 Pauze

14:20 Werksessie (in parallelle discussiegroepen):

  • Hoe kan de kennis worden toegepast in beheer en beleid?
  • Welk vervolg is nodig?
  • Wat zijn resterende kennisleemtes?
  • Waar liggen kansen?
  • Waar liggen uitdagingen?

15:00  Pauze

15:10   Blik op de toekomst – reflectie op de werksessie gevolgd door een plenaire discussie

over toekomstige ontwikkelingen en het formuleren van aanbevelingen voor het waterbeheer.

15:50  Afsluiting