Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK-kennissessie Diergeneesmiddelen

Op maandagmiddag 24 januari, 13.00 uur geven onderzoekers van het Kennisimpulsproject Diergeneesmiddelen in een afsluitende kennissessie meer informatie over de resultaten van dit project. Het onderzoek heeft bruikbare informatie opgeleverd over het gebruik van verschillende soorten diergeneesmiddelen, zowel thuis als in de veehouderij.

De workshop heeft tot doel om richting voor nader onderzoek te bepalen maar ook praktische handvatten en suggesties voor gebruikers te bespreken. De bijeenkomst richt zich op gebruikers van diergeneesmiddelen, waterbeheerders en andere belanghebbenden. Nadere informatie over de exacte locatie van de workshop volgt.

  • 13:00 Opening
  • 13.05 De aanleiding en vragen, Wim vd Hulst (voorzitter)
  • 13:10 Van kennissynthese naar kennisimpuls, Stefan Kools (KWR)
  • 13:30 Emissies en verspreiding vanuit de veehouderij, Erik van de Berg (WUR) en Erwin Meijers (Deltares)
  • 14:00 Pauze
  • 14:10 Antiparasitica in veehouderij en grote grazers, Jan Baas (WUR) en Joost Lahr (RIVM)
  • 14:40 Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater, Melvin Faber (RIVM)  
  • 15:00 Pauze
  • 15:10 Workshop: wat betekent de ‘impuls’ voor het waterbeheer?  Met discussie o.l.v. Wim vd Hulst en de bijdragen van gebruikers.
  • 16:00 – Slotwoord door de dagvoorzitter

Bekijk ook het Deltafact over dit onderwerp op www.deltafacts.nl

Je kunt je aanmelden bij stefan.kools@kwrwater.nl