Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK Kennissessie Sleutelfactor Toxiciteit 2.0

Op donderdag 10 februari ben je van van harte welkom om deel te nemen aan een online kennissessie rond de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 (EFT 2.0). Tijdens die bijeenkomst laten we zien wat de mogelijkheden zijn van dit instrument dat inzicht geeft in het effect van toxische stoffen en stofmengsels op de ecologische waterkwaliteit, en helpt bij het nemen van kosteneffectieve maatregelen om deze ‘toxische druk’ te verlagen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Aanmelden

In het voorjaar van 2021 gaf het projectteam Toxiciteit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) een demonstratie van de 2e Sleutelfactor Toxiciteit (SFT-2). De presentatie van SFT-2 kon rekenen op veel enthousiaste reacties en nieuwsgierigheid naar het vervolg. Het is zover: de SFT-2 is klaar voor gebruik. Tijd om deze vernieuwde, uitgebreide en gebruiksvriendelijker opvolger van de eerste sleutelfactor voor te stellen aan waterprofessionals en andere belangstellenden.

 Speciale aandacht krijgen:

  • De omvang van het probleem van chemische verontreiniging voor mens en milieu
  • Een flexibele en handige benaderingsmethode volgens het DPSIR-model
  • De bepaling van toxische druk met een nieuwe rekentool
  • De combinatie van chemische en biologische data
  • De meer genuanceerde kwaliteitswaardering volgens een 5-klassen(kleuren)systeem
  • Prioriteren van maatregelen

Voor wie?

De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar richt zich op vakprofessionals in waterbeheer, zodat enige voorkennis verondersteld wordt. We gaan ervan uit dat de deelnemers expertise en ervaring hebben met professioneel waterbeheer, drinkwater, en ecologie, op uitvoerend, beleidsmatig of bestuurlijk gebied. 

 Alvast een kijkje nemen? Bekijk dan hier de Sleutelfactor Toxiciteit.