Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK-Symposium ‘Van kennis naar impuls!’

De Kennisimpuls Waterkwaliteit zit er bijna op. Wat heeft vier jaar samenwerken aan schoner water opgeleverd? Hoe passen we alle opgedane kennis en inzichten toe om de waterkwaliteit te verbeteren? Dagvoorzitter Pauline de Wilde en inspirator Karl Raats zijn uw gastvrouw en gastheer op een dag vol kennis en oude en nieuwe kennissen.

In de ochtend leggen we de vinger op de zere plek. We bespreken de mogelijkheid dat we de KRW-doelen in 2027 niet halen. De Kennisimpuls biedt veel kansen om van kennis naar betere waterkwaliteit te komen. Hoe gaan we dat met elkaar aanpakken?

In de middag gaat u zelf aan de slag. Kleine multidisciplinaire teams werken aan nieuwe oplossingen voor bestaande belemmeringen. Ze maken gebruik van vier jaar KIWK en de thema’s 'Stoffen in het milieu en invloed op gezondheid', 'Bodem en Kaderrichtlijn Water' en 'Ecologie en biodiversiteit'.

Programma

09.30 - 10.00  Ontvangst

10.30 - 12.20  Start: ‘Impulsen aan waterkwaliteit’

Dagvoorzitter Pauline de Wilde bespreekt wat er speelt en wat er kan. Met als speciale gasten:

 • Sander Mager (Portefeuillehouder waterkwaliteit van de Unie van Waterschappen en dagelijks bestuurder waterschap Amstel, Gooi en Vecht);
 • Marleen van Rijswick (Universiteit van Utrecht); en
 • Mattie Busch (Ministerie IenW)

                       Dichterbij dan u denkt

Misschien is voldoende waterkwaliteit veel dichterbij dan we denken. Maar wat is daarvoor nodig en: hoe kunt u helpen? Inspirator en side kick Karl Raats helpt u op weg. Met speciale aandacht voor de Kennisimpuls-projecten:

 • Ecologie en biodiversiteit;
 • Toxicologie;
 • Gewasbeschermingsmiddelen;
 • Nutriënten
 • Grondwater

12.20 - 13.30  Dialoog lunch

Verrijk je netwerk met impulsieve gesprekken en nieuwe kennissen.

13.30 - 15.45  Samen aan de slag!

Nieuwe concepten en praktische oplossingen rond de KIWK-thema’s stoffen, bodem en natuur. Met als speciale gasten:

 • Dennis Kalf (Rijkswaterstaat)
 • Wiebe Borren (Natuurmonumenten) 
 • Igor Jellema Fortuin (Provincie Gelderland)                                       

15.45 - 16.30   Plenaire afsluiting

Oogsten en agenderen: wat gaan we als eerste doen?

16.30 - 18.00  Feestelijke netwerkborrel