Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK-themabijeenkomst van kennis naar impuls! Deel 1. 'Stoffen, milieu & gezondheid'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Tijdens deze bijeenkomsten hoort u meer over de kennis, inzichten en instrumenten die binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit zijn ontwikkeld, ontsloten en toepasbaar gemaakt voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Het stelt bestuurders en beleidsmakers in staat hun beleid en beslissingen te nemen op basis van de meest actuele kennis en middelen. Zo levert toegepaste kennis een impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit. Op 21 april gaan we het hebben over 'stoffen, milieu & gezondheid'.

Aanmelden

Waterbeheerders hebben steeds meer moeite onze wateren vrij te houden van stoffen die een risico vormen voor het milieu en onze gezondheid. De KIWK vertaalde nieuwe en bestaande kennis naar toepasbare inzichten en instrumenten voor de praktijk. Tijdens de bijeenkomst geven onderzoekers pitches over de ‘parels’ uit hun onderzoek. In panelgesprekken belichten professionals van het waterschap en drinkwaterbedrijf hoe deze kennis hen verder helpt met het bereiken van doelen op het gebied van waterkwaliteit: lokaal, regionaal en landelijk. De online bijeenkomst staat onder leiding van Marielle van der Zouwen, kennisgroepmanager Duurzaamheid en Transities bij KWR en Bas van der Wal, programmamanager Paterkwaliteit en Ecologie bij STOWA.

Panelleden zijn (ovb):

  • Joep van de Broeke (Ketenverkenner Microplastics, biociden en consumentenproducten, KWR)
  • Astrid Fisher (adviseur Chemische Waterkwaliteit, Evides)
  • Gerben van Geest, (projectleider Brakke Wateren, Deltares)
  • Wim van der Hulst (Waterschap Aa en Maas)
  • Stefan Kools (projectleider Diergeneesmiddelen, KWR)
  • Leo Posthuma (projectleider Toxiciteit, RIVM)

Voor wie?

Deze reeks webinars is vooral interessant voor bestuurders en beleidsmakers.

Volgende bijeenkomsten

De volgende (online) themabijeenkomsten vinden plaats op 17 mei en 16 juni, steeds van 10 uur tot 11.30 uur. Elke bijeenkomst is ook afzonderlijk te volgen.