Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Lunchwebinar 'STOWA NPLG toolbox: What's in it for me?'

Eind 2023 heeft STOWA de NPLG toolbox gelanceerd. Deze toolbox helpt waterbeheerders bij de transitie naar een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. In juni organiseren we een informatieve, online lunchlezing over de toolbox: wat zit er in en hoe kun je de toolbox gebruiken bij integrale systeemanalyses?

Aanmelden

Het NPLG bevat doelen voor natuurherstel, een robuust watersysteem en klimaatneutraliteit. Een belangrijk uitgangspunt van het NPLG is dat water en bodem sturend zijn. Het watersysteem is leidend in de te nemen maatregelen, zoals de locatiekeuze bij ruimtelijke planvorming. Zo komen we tot landgebruik dat past binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Waterbeheerders spelen hiermee een centrale rol in de transitie van het landelijk gebied. 

De NPLG Toolbox is bedoeld om waterbeheerders bij waterschappen en provincies en andere experts te helpen met een centrale plek waar relevante data, wetenschappelijke kennis en praktijkkennis is gebundeld. De nieuwe website van STOWA begeleidt waterbeheerders en andere experts die zijn betrokken bij het proces rondom gebiedsanalyses. De doelstellingen in het NPLG vragen om een andere inrichting van systeem- en gebiedsanalyses: de focus wordt verlegd van opgavegericht naar integraal en gebiedsgericht werken.

De Toolbox is ondersteunend bij deze aangepaste werkwijze. Momenteel zijn circa 70 tools beschikbaar via de website. De instrumenten variĆ«ren van dataportalen en modellen tot aan onderzoeksrapporten. Via een simpel filtersysteem zijn snel de relevante hulpmiddelen te vinden bij de gewenste gebiedsanalyse. Filtering is onder meer mogelijk op (NPLG-)doelstelling, thema, gebiedstype en werkstap.   

Nu al een kijkje nemen? Ga naar www.nplg.stowa.nl