Mini-symposium 'Verspreiding van flora en fauna in laaglandbeken'

Tijdens dit symposium worden de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie besproken aan de hand van een aantal recente studies. Hoe verloopt dit proces en waarom verloopt het soms anders dan we denken en hopen? Kom voor de antwoorden op 4 december naar Amsterdam.

Nadat vorige eeuw de beken werden omgevormd tot kanalen om sneller landbouwgrond te kunnen irrigeren en afvalwater af te voeren, ging het hard achteruit met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen. Wetenschappers en waterschappers werken nu samen om dit te herstellen. 

Beken mogen weer door het landschap kronkelen, oevers zijn weer groen en oude bomen vinden een laatste rustplaats in het beekwater. De Nederlandse beken zien er weer uit zoals vroeger. Of toch niet helemaal?

Uit onderzoek blijkt dat de verspreiding, en daarmee de herkolonisatie van herstelde beken, door aquatische planten en dieren niet altijd verloopt zoals gehoopt. Tijdens dit symposium worden de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie besproken aan de hand van een aantal recente studies.

Het symposium - dat mede mogelijk gemaakt wordt door STOWA - maakt onderdeel uit van de promotie van Judith Westveer met het proefschrift 'Go with the flow - dispersal and colonization by aquatic macroinvertebrates in restored lowland streams'. STOWA heeft dit promotieonderzoek gefinancierd.

Aanmelden? Stuur een email naar  j.j.westveer@uva.nl

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief