Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Minisymposium Woning-Wijk-Water

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, dit in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. We zijn nu ruim twee jaar verder. Wat heeft twee jaar onderzoek opgeleverd? Op 14 maart 2024 delen wij in een minisymposium graag de tussenresultaten.

Het programma voor deze middag is bekend. Naast interessante gesprekken en discussies staan de volgende presentaties op de agenda.

Redeneertrant modelleren stedelijk water: onzekerheden en mogelijkheden door Guy Henckens (Aveco de Bondt)

In stedelijk water modellen worden riolering, oppervlaktewater én maaiveld vaker op een hoog detailniveau gecombineerd. Modelleurs lopen hierbij tegen verschillende uitdagingen aan. Is daadwerkelijk een integraal model nodig? Spreken alle betrokkenen dezelfde taal? Sluiten de richtlijnen en gewoonten bij het modelleren van riolering, oppervlaktewater en maaiveld wel op elkaar aan? STOWA heeft het initiatief genomen een redeneertrant modelleren stedelijk water op te stellen. Je wordt meegenomen in de stappen om te komen tot een goede afbakening van je model en berekeningen.  

Casus Amsterdam: Hoog oppervlaktewater en effecten op riolering door Rob Tijssen (Waternet)

2 november werd Amsterdam opgeschrikt door hoge waterstanden in het IJ. Hoe beïnvloeden hoge oppervlaktewaterstanden het functioneren van stedelijke watersystemen. Waternet brengt dit voor haar beheersgebied in beeld met modelberekeingen. Ook met het oog op de bovenregionale stresstest. Hoe pakt Waternet de modelberekeningen aan en welk scenario’s neemt ze mee.

De effecten van klimaatadaptieve maatregelen op het stedelijk watersysteem en de omgang daarmee door waterschappen door Michel Moens (Arcadis)

Wat is het effect van stedelijke verdamping en de stedelijke watervraag op het grondwaterpeil? Deze vraag is zeer actueel. STOWA heeft onderzoek laten uitvoeren naar de beschikbare kennis en dan vooral op in praktijk gemeten, berekende of waargenomen effecten onder verschillende lokale en hydrologische omstandigheden. Vergroenen en infiltratie zijn maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie vaker worden genomen. Hoe verandert dit de watervraag en welke rol spelen waterschappen daarin?

Infiltratievoorzieningen: Waar liggen infiltratievoorzieningen ze, hoe ontwerpen we ze en hoe functioneren ze door Elwin Leusink (Sweco)

Hoeveel zijn het er en waar liggen ze? Hoe te monitoren? Functioneren ze naar wens? Hoe kunnen we ze verbeteren? Infiltratievoorziening zijn een vast onderdeel geworden van het Nederlandse straatbeeld. RIONED en STOWA hebben een onderzoek laten uitvoeren naar infiltratievoorzieningen die deze en nog meer vragen beantwoorden. De eerste resultaten zijn beschikbaar en worden gepresenteerd.

Handreiking modelleren stedelijk water: Infiltratie en wrijving door Rineke Hulsman (RHDHV)

Als het detailniveau van je model bekend is, moet het worden gebouwd of aangepast. Vragen die dan moeten worden beantwoord zijn: Welke waarden hanteer je voor belangrijke parameters als wrijving en verliezen? Zijn dit realistische waarden en zijn ze vergelijkbaar met modellen in andere regio’s? Hoe koppel je verschillende typen modellen? Een groep van experts van kennisinstituten, overheden en bedrijven buigt zich hierover. De eerste parameters zijn uitgewerkt en worden gepresenteerd.

Hydrologen, adviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten, waterschappen of advieswereld die zich bezighouden met, of gebruikmaken van, berekeningen in het stedelijke watersysteem zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan hierboven.

> Bekijk ook het rapport Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied

> Bekijk ook de praatplaat Welke neerslaginformatie is er beschikbaar?