Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

NAT-festival 'Aquathermie stroomt door'

Op het NAT festival 2022 hoort u de nieuwste inzichten en verhalen uit de aquathermiepraktijk, de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en vertellen we meer over de toekomst van het Netwerk Aquathermie (NAT).

Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Meindert Smallenbroek (voorzitter Stuurgroep Aquathermie) en Erik Kraaij (programmamanager Netwerk Aquathermie) gaan aan het begin van de deze dag in gesprek over de doelen en resultaten van drie jaar Green Deal Aquathermie. Vervolgens opent de heer Gaastra het festival.

Keynote spreker Gerrit Hiemstra (meteoroloog en mede-eigenaar Weather Impact) gaat in op klimaatverandering en vertelt hoe wij volgens hem de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van aquathermie. Zijn huis verwarmt en koelt hij met warmte uit de rivier De Luts. Wat komt daarbij kijken? Wat zijn z’n ervaringen? En wat is er nodig voor grootschaliger uitrol van aquathermie? Het motto van Gerrit: ‘Aquathermie - gewoon doen’.

Vera Haaksma (deelopgavetrekker energiesysteem en infrastructuur gemeente Utrecht), Gertjan de Joode (kennis- en innovatiemanager Eteck BV) en Ben de Ru (programmamanager energietransitie Waternet) delen in een pitch hun ervaringen met TEA-, TEO- en TED-projecten.

Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta), Carla Kranenborg-van Eerd (wethouder leefbaarheid, wijkveiligheid, financiën en energie gemeente Breda), Martijn van Aarssen (CEO IF Technology) en Gerard Blom (unitmanager bodem- en grondwatersystemen Deltares) gaan tijdens een tafelgesprek in op wat er nodig is voor opschaling van verwarmen én koelen met aquathermie.

Tijdens twee rondes parallelsessies wordt ingegaan op successen en knelpunten van aquathermie. Aan het eind van de dag ronden we de Green Deal Aquathermie officieel af en luiden we de nieuwe fase van aquathermie feestelijk in met partijen die zich de komende jaren gaan inzetten voor grootschalige toepassing van aquathermie.

Fysiek én online

Het NAT festival is fysiek én online, van 10.00 tot 17.00 uur. Een beperkt aantal deelnemers kan fysiek aanwezig zijn in het LEF Future Center bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Bij uw aanmelding geeft u aan wat uw voorkeur heeft.

Aanmelden

Het NAT festival is alleen toegankelijk als u zich vooraf aanmeldt. Dat geldt ook voor online deelname. Aanmelden voor het congres kan tot en met 2 mei. Als de belangstelling voor fysieke aanwezigheid bij het LEF center te groot is, verwijzen we naar online deelname. We laten dit op tijd weten.

Kijk voor programma en aanmelden op natfestival.nl.