Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november 2019 houdt het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Op dit jaarlijkse congres presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening.

Het Platform Slappe Bodem presenteert onder meer de nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar. Deze bevat heldere speerpunten. Vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zijn er presentaties over kenniszaken zoals broeikasgassen, innovatieve ophoogtechnieken en governancevraagstukken. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe plannen van waterschappen en provincies na de verkiezingen van 2019 en de samenhang van nationale programma’s waarin bodemdaling een rol heeft.

De Nationale Omgevingsvisie is in ontwerp klaar en geeft aan wat de inzet van het Rijk is met betrekking tot bodemdaling. Dit zal worden toegelicht. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt kunt u interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen. We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Met medewerking van Inge Diepman (dagvoorzitter), Erik Jan van Kempen (DG Omgevingswet) en historicus Maarten van Rossem.

> Meer informatie en aanmelden

> Bekijk de nieuwe Deltafact over bodemdaling