NMDC workshop / hackathon 'Pushing model-based drought management of the Netherlands beyond its limits'

Doel van deze Engelstalige workshop/hackaton is om vanuit verschillende domeinen ideeën uit te wisselen over de vraag hoe het Nationale Water Model en het daarvan onderdeel zijnde LHM (Landelijk Hydrologisch Model) in de toekomst flexibeler en sneller ingezet kunnen worden voor o.a. droogtestudies.

De basis onder het Nationale Water Model en het Landelijk Hydrologisch Model wordt gevormd door het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, kortweg NHI. Dit is een hydrologische gereedschapskist met enerzijds hydrologische data en anderzijds softwaretools om deze data geschikt te maken als input voor uiteenlopende landelijke en regionale modeltoepassingen. STOWA werkt mee aan de ontwikkeling van het NHI.

> Naar de website van het NHI

> Lees een brochure over het NHI

De organisatie van deze dag is in handen van het Nationaal Modellen- en data centrum voor de leefomgeving NMDC. Deelname is kostenloos. Stuur een email naar NMDC@deltares.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.