Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

NOBV-Webinar 'Bodembeweging meten met InSAR en LiDAR'

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert op 3 april as. een webinar over het meten en monitoren van bodembeweging en bodemdaling met behulp van remote sensing technieken, zoals InSAR en LiDAR.

Heb je de bijeenkomst gemist; You Tube

Bodembeweging en lange-termijn bodemdaling kunnen op uiteenlopende manieren worden gemeten en gemonitord. Zo gebruikt InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) radarbeelden die een satelliet van de aarde maakt. Bij LiDAR - Light Detection And Ranging - worden laserpulsen (lichtgolven) vanuit een scanner gezonden, waarbij de scanner is bevestigd aan een statief, vliegtuig, helikopter of drone. Hoe werken deze methoden en wat weten we tot nu toe over het gebruik van InSAR en LiDAR voor het meten van bodembeweging in het veenweidegebied? Op deze vragen krijgt u tijdens dit webinar het antwoord.

Wat kunt u verwachten in dit webinar?

  • Onderzoeker en adviseur Sanneke van Asselen (Deltares) gaat in op bodembeweging en verschillende methoden om bodembeweging te meten. Hoeveel bewegen veenbodems eigenlijk in een jaar? Waarom is het belangrijk om dat te meten en welke meetmethodes zijn er?
  • Ramon Hanssen, hoogleraar Geodesie (landmeetkunde) en Satelliet-aardobservatie aan de TU Delft, deelt met ons laat de laatste ontwikkelingen en inzichten rond het gebruik van InSAR voor het meten van bodembeweging.
  • Roeland de Zeeuw, Managing Director bij Shore Monitoring & Research, geeft een presentatie over de inzet van LiDAR. Wat weten we inmiddels over het meten van bodembeweging met LiDAR?

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Het webinar vindt plaats als onderdeel van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Het NOBV onderzoekt de effectiviteit van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgasemissies te reduceren. Ook de effecten op bodemdaling worden in beeld gebracht. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van InSAR en LiDAR.

Meer informatie over het NOBV is te vinden op www.nobveenweiden.nl