Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

NOBV-webinar 'CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden'

In dit NOBV-webinar gaan we onder leiding van NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op een aantal vragen rondom CO2- en methaanemissies in veenweidegebieden, bij hoge grondwaterstanden.

Aanmelden

Het NOBV doet op verschillende plekken in het veenweidegebied onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen tegen broeikasgasemissies. Er wordt gemeten bij grasland, bij natte teelten en natuur. Wat weten we inmiddels over CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden en over opslag van CO2? En hoe kan die kennis gebruikt worden voor het verbeteren van rekenmodellen die nodig zijn voor het maken van beleid voor effectieve maatregelen? In dit NOBV-webinar gaan we onder leiding van NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op deze vragen. Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het project INSURE waarin onderzoek is gedaan naar CO2-emissies uit grasland in Zegveld.

Programma

  • Daniël van de Craats, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, geeft een presentatie over de bevindingen vanuit INSURE, modelleren van emissies met het SWAP-Animo model en klimaatscenario’s.
  • PhD Alexander Buzacott (Vrije Universiteit) geeft een presentatie over methaanemissies uit grasland, natte teelten en natte natuur op verschillende NOBV-locaties; 
  • Onderzoeker Merit van de Berg (Vrije Universiteit) zoomt in op het modelleren van methaanemissies met behulp van het Peatland-VU model.
  • Roel Melman, adviseur bodem- en grondwatersystemen bij Deltares, gaat tot slot in op de effecten van pH en bodemtemperatuur bij cranberryteelt.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Reserveer 10 juni alvast in je agenda! Aanmelden kan via de bovenstaande aanmeldknop.