Online cursus Beken en Erfgoed, inclusief veldbijeenkomst Renkums beekdal

De cursus Beken en Erfgoed wordt dit najaar online gegeven als interactief webinar, plus een veldbijeenkomst op locatie.
De cursus vindt plaats in vier modules:

  Module 1. Het handboek Beken en Erfgoed en de landschapsbiografie. Dit doen we aan de hand van de casus Baakse Beek. Het gaat erom de kracht van het landschap en de geschiedenis ervan (de cultuurhistorie) zo vroeg mogelijk in een proces van veranderingen in te zetten, niet als losstaand element maar als onderdeel van een systematische aanpak bij planontwikkeling (historie, veranderingen, kansen voor de toekomst). De module wordt gegeven door Arne Haijtsma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Module 2. Participatie en positionering van beekdallandschappen. Dit doen we aan de hand van de praktijkwerkplaats-aanpak. De module wordt gegeven door Lorna Cruickhanks van de Erfgoed Academie.

  Module 3. Toepassen van de landschapsbiografie in de praktijk van beekdallandschappen met de casus van het Renkums beekdal. De module wordt gegeven door Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap.

  Module 4. Veldbijeenkomst in het Renkums beekdal (rondwandeling / excursie in kleine groep)

  Wanneer?

  • Module 1: 22 september, 10.00-11.30 uur door Arne Haytsma¬†
  • Module 2: 29 september, 10.00-11.30 uur door Lorna Cruickhanks¬†
  • Module 3: 13 oktober, 10.00-11.30 uur door Johan de Putter
  • Module 4: 14 oktober, 09.00-12.00 uur of van 13.00-16.00 uur

  Voor wie?

  • Medewerkers waterschappen betrokken bij planvorming in beekdalen
  • Medewerkers andere overheden (gemeente, provincie, rijk)
  • Medewerkers terreinbeherende instanties
  • Medewerkers bij bureaus op het gebied van beken en planvorming.

  De cursisten die zich voor de voorjaarscursus hadden opgegeven krijgen voorrang. Maximaal aantal deelnemers tijdens de veldbijeenkomst is 30 (2 groepen van 15, op woensdag 14 oktober). De rest is onbeperkt.

  Uiteraard is de excursie afhankelijk onder voorbehoud van de maatregelen en lockdown. Meer informatie over het programma en opdrachten volgt in september.

  Meer informatie en aanmelden

  Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u HIER.

  Kosten

  Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.