Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

In 2019 is er een grootschalig onderzoek gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uitstoot precies is en in welke mate maatregelen kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissie en daarmee aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Wilt u weten wat we onderzoeken en hoe we dat doen? Doe dan mee met de online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden op 29 juni!

U krijgt tijdens deze online bijeenkomst een update over het onderzoeksprogramma en een blik in het veld bij verschillende meetlocaties. Ook gaan we in op de maatregelen die onderzocht worden, zoals natte teelten en onderwaterdrainage. De kennismakelaars van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) zijn er om vragen te beantwoorden over de laatste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van de maatregelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen en mee te denken over aan welke kennis nog behoefte is.

De deelexpeditie is een samenwerking van het NOBV en het NKB.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.