Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Online kennissessie 'Gedrag en Water' (KIWK)

Hoe kunnen gedragswetenschappen bijdragen aan schoner water? Deze vraag stond centraal in het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Op donderdag 10 maart illustreren de onderzoekers aan de hand van praktische voorbeelden uit de ketens van productie en gebruik van bepaalde stoffen danwel stofgroepen de meerwaarde van gedragsonderzoek voor het bereiken van schoner water.

Aanmelden

De gedragswetenschappers hebben in hun project voor drie stofgroepen zogenoemde ketenanalyses opgesteld: mest, medicijnen en textielvezels (meer in het bijzonder fleecekleding). In een ketenanalyse wordt in kaart gebracht welke prikkels er binnen een keten zijn die het huidige gedrag van de ketenpartners sturen.

Een ketenanalyse brengt in beeld hoe ketenpartijen elkaars gedrag beïnvloeden, zodat de juiste instrumenten, partners en toon gekozen kunnen worden bij het implementeren van (gedragswetenschappelijke) maatregelen, communicatie of interventies.

Zowel de onderzochte textielketen als mestketen keten hebben invloed op de waterkwaliteit. Maar hoe werkt die invloed door en welke opties zijn er gedrag te beïnvloeden of te veranderen ten gunste van de waterkwaliteit? De antwoorden daarop krijg je in deze kennissessie.

Meer weten? Bekijk alvast het Deltafact Gedragswetenschappen voor waterkwaliteit

Hieronder ter voorbereiding de opgestelde ketenanalyse voor mest.