Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Online PIW-workshop Dijkveroudering

In de aanloop naar de 19e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen op 30 juni 2022, organiseren we een aantal digitale, interactieve webinars. Het eerste webinar vindt plaats op donderdagmiddag 24 maart en gaat over Dijkveroudering.

Aanmelden

Webinar terugkijken? Dat kan via deze link.

De Dikke van Dale kent de term Dijkveroudering (nog) niet; de term geeft ook maar negen resultaten op Google. Binnenkort waarschijnlijk veel meer, want in dit webinar vertellen we je meer over dit thema. Onze middagvoorzitters Ferdi Timmermans (STOWA) en Jeroen Rijke (HAN) loodsen je langs tal van aspecten van dijkveroudering.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: op basis van verzamelde inspectiegegevens van verschillende waterschappen kijken we wat we kunnen zeggen over de degradatie van dijken en hieraan verbonden schadebeelden zoals graverij, uitspoeling, scheurvorming en dergelijke. En we proberen een antwoord te geven op de vraag: geeft inzicht in dijkverouderingsprocessen ons meer handvatten voor risicogestuurd beheer en onderhoud?

In praktijkvoorbeelden leggen we verband tussen beheer en beoordeling op basis van theoretische modellering van degradatie. Na deze digitale workshop weet je wat verstaan wordt onder dijkveroudering, en hoe schades ontstaan en zich ontwikkelen door veroudering.

Het voorlopige programma voor de workshop Dijkveroudering op 24 maart vind je in onderstaand overzicht. De presentaties zijn interactief vormgegeven. Je bent van harte welkom op deze interactieve en inspirerende workshop. Aanmelden via bovenstaande aanmeldlink.

Voorlopig programma

Omschrijving

Tijd

Digitale inloop

13:15 – 13:30

Opening en introductie

Door: Ferdi Timmermans (STOWA)

13:30 – 13:40

Wat verstaat jij onder dijkveroudering?

Door: Jeroen Rijke (HAN)

13:40 – 13:45

Praktijksituatie 1: Dijkveroudering: wat zie je  bij inspecties bij Delfland

Door: Oscar van Dam (Hoogheemraadschap van Delfland)

13:45-14:00

Praktijksituatie 2: Kadeverbetering als gevolg van dijkveroudering bij Delfland

Door: Oscar van Dam

14:00-14:15

Pauze

14:15 – 14:25

Praktijksituatie 3: Veroudering van steenbekledingen

Door: Jaap Bronsveld (Waterschap Rivierenland)

14:25 – 14:40

Wrap-up en Introductie onderzoeken

Jeroen Rijke (HAN)

14:40 - 14:45

Analyseren van dijkverouderingsprocessen

Wouter Jan Klerk (TU Delft)

14:45 - 15:00

Haalbaarheid nationale dataset inspectiedata

Maarten Podt (HAN)

15:00 – 15:15

Interactieve discussie nationale dataset inspectiedata

Jeroen Rijke (HAN)

15:15 - 15:25

Wrap-up en afsluiting
Ferdi Timmermans en Jeroen Rijke

15:25 – 15:30