Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Ontwikkelingen rond prognoses in de afvalwaterketen

Samenwerken voor betere afvalwaterprognoses: daar staat het programma ‘prognoses in de afvalwaterketen’ voor. Binnen het programma wordt informatie verzameld, op basis waarvan prognoses worden gemaakt over de hoeveelheden binnenkomend afwater én de samenstelling ervan. De prognoses zorgen ervoor dat de afwaterketen efficiënt en toekomstbestendig blijft.

 

 

Uitzending gemist: STOWA YouTube

Samen met het Waterschapshuis organiseert STOWA  het programma rondom de prognoses in de afvalwaterketen.

Het programma op 6 juli ziet er als volgt uit:

13:00 Opening en aftrap door Maarten Claassen (STOWA)

13:10 Hoe doen we het eigenlijk? -  Wim de Blécourt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Eerder dit jaar werd een enquête naar alle waterschappen verstuurd met als doel een beeld te krijgen van de uitvoering van afvalwaterprognoses bij de waterschappen. Wim presenteert de enquêteresultaten en blikt in samenspraak met de webinar-deelnemers vooruit naar mogelijke kansrijke vervolgstappen. 

13:50 Doelen van Prognoses  - Wijnand Turkensteen (Waterschap Aa en Maas)

Binnen het project ´Doelen van prognoses´ wordt gekeken naar de extra mogelijkheden die goede prognoses aan waterschappen bieden. Er is meer mogelijk met prognoses dan waarvoor ze nu ingezet worden. Voor welke doelen in het heden, op korte en lange termijn worden prognoses nu ingezet? Welke doelen delen we en hoe we kunnen we daarop beter samenwerken?

Wijnand neemt ons mee in de huidige én toekomstige mogelijkheden voor inzet van afvalwaterprognoses.

14:30 Het prognose fundament’ en andere ontwikkelingen

Eenduidigheid is essentieel voor goede samenwerking, daarom wordt er binnen het programma toegewerkt naar eenduidige taal. Stap 1 is daarbij overzicht creëren van de gemeenschappelijke doelen en bijbehorende producten, softwareoplossingen en databronnen. Een ‘bodemplaat’ zou een instrument kunnen zijn om de gewenste eenduidigheid te bereiken. Naast toelichting hierover praten we je bij over de ontwikkelingen binnen het programma. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen en inbreng van de deelnemers.

15.00 Afsluiting door Bert Palsma (STOWA)

> Meer informatie over Afvalwaterprognoses in de waterketen