PCLake & PCDitch: de huidige toestand van het systeem en toekomstscenario’s

In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de modellen PCLake en PCDitch voor watersysteemanalyses. Ze zijn door toepassing ook verder uitgebreid. Tijdens deze bijeenkomst laten we u zien waar we nu staan met de modellen en wat de toepassingen geleerd hebben over het optimaal gebruik ervan.


Aanmelden

Waterbeheerders zijn gestart met het opstellen van de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen, in het kader van de KRW. Er komt hierbij ook steeds meer aandacht voor overige wateren. Hierbij is kennis van het functioneren van deze watersystemen via het uitvoeren van watersysteemanalyses van groot belang.

De modellen PCLake en PCDitch vormen een belangrijk hulpmiddel bij de watersysteemanalyse en bieden een deel van de benodigde kennis voor het waterbeheer.

De financiering voor de ontsluiting, hulp bij vragen en uitbreiding van de modellen stopt in principe na 2018. We willen tijdens de bijeenkomt graag van gedachten wisselen over de vragen en wensen die er nu nog leven en of een gecoördineerde inzet voor het up-to-date houden van de modellen, het beantwoorden van vragen e.d. gewenst is.

Programma

  • 13.00   Opening
  • 13:05   Ontwikkeling van PCLake  en PCDitch in vogelvlucht, (Wolf Mooij, NIOO)
  • 13:30   Toepassen PCLake/Ditch: uitdagingen en knelpunten (Laura Moria, Waternet)
  • 13:45   PCLake+: de diepte in met PCLake (Sven Teurlincx, NIOO)
  • 14:00   Korte pauze
  • 14:10   Praktijkvoorbeelden van PCLake en PCDitch bij twee waterbeheerders
  • 14:30   Breakout in groepjes: bepalen van belangrijkste wensen voor de komende jaren
  • 15:15   Korte pauze
  • 15:30   Plenaire terugkoppeling: wat is de rol van de modellen in het beantwoorden van de vragen? Wat is hier voor nodig?
  • 16:15   Afsluiting met een drankje