Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Projectentoernee NKWK Klimaatbestendige stad. Online projectbezoek aan bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Tijdens deze sessie neemt dagvoorzitter Femke Wolthuis ons virtueel mee naar het bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen, waar we kennis delen en kennisvragen uit de praktijk ophalen. Dit projectbezoek is georganiseerd door NKWK Klimaatbestendige Stad (waarin STOWA participeert), de gemeente Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlervest, in samenwerking met Platform WOW.

Klimaatverandering noopt ook op bedrijventerreinen tot aanpassingen in de stedelijke waterhuishouding. Maar hoe doe je dat op een manier waarbij er een zo hoog mogelijk meerwaarde ontstaat? Wat is er mogelijk en wat betekent dat voor de huidige en toekomstige bedrijventerreinen? Hoe kunnen we regenwater gebruiken en wat betekent dat voor het toekomstige stedelijke beleid?

> Meer informatie en aanmelden

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Panelgesprek met Nico Borgman (parkmanager bedrijventerrein Zuid Oost – lid projectgroep), Anne Helbig (beleidsmedwerker gemeente Groningen – voorzitter projectgroep en mede initiatiefnemer van het project) en Jochem Bruggeman (operations manager Perkin Elmer – bedrijf waar als eerste maatregelen zijn genomen).
  • Presentaties van Dries Jansma (gemeente Groningen), Carl Peter Goossens (Bouwnext) en Ingeborg Swart (Stadsecoloog van Nijmegen) over het belang van de te bereiken doelen op klimaatgebied.
  • Pitches van Machiel Bouwer (directeur verfhandel Olijnslager), Mireille Martens (Hogeschool Zeeland), Jochem Bruggeman (PerkinElmer), Johan Bel (Mijn Waterfabriek), Emiel Galetzka (Waterschap Huzne en Aa’s), Eddy Simmeren (directeur Salomons Metalen) en Tamara Ekamper (beleidsmedewerker Groen gemeente Groningen) over de genomen maatregelen rondom klimaatadaptatie en de effecten.
  • Ter afsluiting van het webinar pitches van Thomas Braaksma (Sweco), Thuy Do (gemeente Rotterdam), Klaas Hoomans over het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied en Robbert Snep (onderzoeker Wageningen Environmental Research) over de kennisvragen die hier spelen.