Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad: projectbezoek Kampen

Een belangrijk onderdeel van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad is de projectentournee. Dit is een gezamenlijke rondgang langs gerealiseerde projecten, om van elkaar te leren, kennis over te dragen en nieuwe kennisvragen op te halen. Op woensdag 18 september brengen we in dit verband een bezoek aan Kampen.

In Kampen maken we onder meer de jaarlijkse oefening mee met het hoogwaterbeschermingssysteem. Een uniek en internationaal vermaard systeem om hoogwater buiten de deur te houden.

Het uiteindelijke doel van de onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in het stedelijk gebied weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector, en dat ze de benodigde kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen. Speciale aandacht krijgen de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand beleid en uitvoering (meekoppelen).

Bekijk hier het volledige programma.

> Aanmelden