Regionale trainingsdagen toolbox Klimaatbestendige Stad voor gemeenten, waterschappen, provincie en Rijksoverheid

Op 16 en 20 januari, en op 11 en 18 februari 2020 vinden er voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk in het hele land trainingen plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Stad. Tijdens de training ga je met je eigen laptop aan het werk met de toolbox. Je kunt ook een eigen project meenemen om de toolbox voor dat projectgebied toe te passen.

De Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld om bij nieuwe of herontwikkelingen snel klimaatadaptieve maatregelen in beeld te krijgen voor een zelf bepaald projectgebied. Daarmee is deze ontwerptool zeer geschikt om individueel én in interactieve bijeenkomsten met belanghebbenden (zoals bewoners, ondernemers of beheerders) klimaatmaatregelen te verkennen en richting te geven aan ontwerpoplossingen.

De toolbox kan de gecombineerde effecten tonen van adaptatiemaatregelen voor te nat, te heet en te droog. In het zelf ingetekende projectgebied zie je direct het effect van genomen maatregelen op de gestelde doelen voor wateroverlast, watertekort en hitte voor dat gebied. Ook kun je de maatregelen globaal op aanleg- en beheerkosten schatten.

De voordelen van de toolbox op een rij:

  • Vergelijking van klimaateffecten en kostenschatting van verschillende maatregelpakketten
  • Combinatie van klimaateffecten
  • Openbare kennisbasis
  • Gebruiksvriendelijk en gratis beschikbaar

De toolbox is ontwikkeld in het kader van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Dit is een samenwerking tussen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen, vertegenwoordigd door Deltares.

De Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld door Deltares, WEnR, Atelier Groenblauw, Bosch Slabbers, TNO en Tauw. Hij is voor iedereen beschikbaar via https://kbstoolbox.nl/nl/.

Waar en wanneer?

De regionale trainingsdagen vinden plaats op:

  • Donderdagmiddag 16 januari, in regio Oost. Locatie: Tauw, Handelskade 37, Deventer).
  • Maandagochtend 20 januari, in regio Noord. Locatie: Gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, Zwolle).
  • Dinsdagochtend 11 februari, in regio West. Locatie: RHDHV, George Hintzenweg 85, Rotterdam.
  • Dinsdagmiddag 18 februari, in regio Zuid. Locatie: waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70, Den Bosch).

Programma

Bekijk HIER hier het programma van de training.

Voor wie?

Deze trainingsdag is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies, en Rijk.

Wij organiseren ook een trainingsdag voor adviseurs, gebiedsontwikkelaars, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen met klimaatvraagstukken. > Klik HIER

Meer informatie en aanmelden

Meer weten? Mail de organisatie

> Aanmelden voor een van deze trainingsdagen