Remote-sensing toepassingen in het Waterbeheer (NCR dag, m.m.v. STOWA)

De toenemende beschikbaarheid van remote sensing data biedt mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk. Op deze NCR-themadag worden recente wetenschappelijke inzichten en huidige concrete toepassingen gepresenteerd. Na afloop wordt de discussie aangegaan over behoeftes, kennisleemtes en mogelijkheden voor onderzoek en praktijk.